Verslag IDC congres 2015 Porvoo Finland

Afgelopen week is onze voorzitter Albert Verhoef afgereisd naar Finland. Daar werdt op 28 september het jaarlijks congres gehouden van de IDC.

Hierbij een kort verslag van het IDC congres 2015 Porvoo Finland.

1. Er zijn landen die de bijdrage niet hebben voldaan aan de peningmeester IDC.
Deze landen worden op no-actief gezet en bij uitblijven van betaling volgt intrekking lidmaadschap.

2. Er zijn landen die slordig zijn bij verstreken vereiste lidmaatschap gegevens.
Dit moet beter en de in gebreken gebleven landen krijgen een  reprimande.

3. Er zijn 3 landen aangemeld om lid te worden van de IDC. Na voorlezen doelsteling door de  3 landen en heeft de vergadering besloten de 3 landen  (Polen, Slovenie en Sport Dobermann Nederland) op te nemen voor 2 jaar. Na 2 jaar wordt door het bestuur bekeken of er geen bezwaren zijn, bij geen bezwaar wordt lidmaatschap omgezet naar definitief lidmaatschap. Nu kan ook de SDN een team samenstellen voor deelname WK IDC.

4. Ztp, bij aanmelding minimaal 5 honden worden opgegevenen plus 5 honden moeten aan het ZTP deelnemen. Is dit niet het geval dan, wordt het ZTP ongeldig en kan geen doorgang plaats vinden.

5. In 2016 moeten beide ouder dieren van de deelnemende hond aan het ZTP onderzocht zijn op de ziekte van willebrand. Wordt hieraan niet voldaan dan kan de deelnemende hond niet aan het ZTP deelnemen.

6. Finland heeft een verzoek ingediend om de Dobbermann te kruisen met andere rassen. Die verzoek is met duidelijk commentaar afgewezen, door de vergadering als door het bestuur.

7. IDC wereldkamioenschap, om in aanmerking te kunnen komen moet een team uit minimaal 3 combinaties bestaan met de met kwalificatie voldoende. Het team met de meeste punten zal landen team winnaar zijn.

8. Voor het organiseren van IDC wereldkampioenschap heeft de DVIN zich op gegeven  voor het jaar 2018. De vergadering heeft een verklaring geeist van de DVIN dat ook gecoupeerde honden aan het IDC in Nederland 2018 kunnen deelnemen. Is dit niet het geval dan vervalt de aanvraag en gaat het Kampioenschap naar een ander land.

9. Organiseren van IDC show en congres voor het jaar 2019 zal georganiseerd worden door Rusland. IDC africhtingskampioenschap is nog open voor het jaar 2019 (nog geen landen aangemeld voor het organiseren).

Albert Verhoef Voorzitter SDN.