Aanmeldings formulier en Contributie vereniging

Het lidmaatschap betreft per vereniging € 100,- per jaar en loopt van januari t/m december.

Uw aanvraag zal eerst worden beoordeeld. Mochten er extra documenten nodig zijn zullen wij deze bij u opvragen.