Lid worden bij de SDN?

De Contributie per kalenderjaar bedraagt € 25,00 en loopt van januari t/m december. U krijgt een lidmaatschapskaart om deel te nemen aan examens en wedstrijden. En de pas is ook voor geregistreerde fokkers.
U kunt ook ondersteunend lid worden voor € 10,00 per jaar.
U ontvangt dan geen pas.

Maak nog geen geld over. Na goedkeuring van de beoordelingscommissie ontvangt u schriftelijk bevestiging van uw aspirant lidmaatschap. Na het ontvangen door u te betalen contributie bent u aspirant lid en ontvangt u een lidmaatschapskaart.

Na 1 jaar als aspirant lid te zijn van de SDN, zal de beoordelingscommissie uw lidmaatschap goedkeuren of afwijzen. Van de beoordeling ontvangt u schriftelijk bericht. Bij afwijzing vervalt u lidmaatschap bij de SDN.

SDN kent geen per post gezonden clubblad uitsluitend een digitale versie die te downloaden is de website van de SDN.

Voor continuering van het lidmaatschap zal voor ieder kalenderjaar een nota/bericht door de SDN gezonden worden aan de schriftelijk aangemelde leden. Indien de nota niet wordt voldaan vervalt automatisch het lidmaatschap en zal bij nieuwe aanmelding de aspirant lidmaatschap procedure gehanteerd worden door de SDN.

SDN maakt geen onderscheid in lidmaatschap voor nationale en internationalen leden. Opzegging lidmaatschap SDN kan per e-mail aan het secretariaat.

U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier.