Fokreglement

S D N   R a s s p e c i f i e k  F o k r e g l e m e n t  D o b e r m a n n

31  m ei  2 0 1 5

Het VerenigingsFokReglement van SDN – (dd 31-05-2018 en aangepast per 2018 ovv RvB mbt art.3.5) vindt u hieronder:

SDN – VFR voor de Dobermann – 2015-2018