Laatste nieuws

Op 18/19 november 2017 organiseert SDN met DWG Palmerswaard een wedstrijd voor alle rassen die tevens meetelt als kwalificatie voor de NK!

Deelname kost € 17,50
Intrainen (en betalen deelname) kan op zondag 5 en 12 november 2017.

De inschrijving en de betaling dienen uiterlijk 12 november te zijn ontvangen.

Geef u dus tijdig op met het INSCHRIJFFORMULIER 18/19 november 2017

kwalificatiewedstrijd alle rassen